Startsiden

Nyheder

Nyhedsbrevet

Bestyrelsesadresser

Links


Nyheder

USA's nye Atomdoktrin
Journalist Jørgen Dragsdahl, med speciale i sikkerhedspolitik, har på Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) udgivet en gennemgang af USA nye atomdoktrin, kaldet Nuclear Posture Review. JD kalder sin gennemgang "USA - en atomslyngel?".
Rapporten er på 23 sider, pris 20 kr. + porto. Kan varmt anbefales til alle, der interesserer sig for atomvåbenspørgsmål.

Kan rekvireres fra
DUPI
Mytorv 5
1450 København K
Tlf. 33 36 65 65
www.dupi.dk
e-mail: [email protected]